Berat emas 11.10g X RM266.79 (harga emas semasa 916 @ 22K)
    = RM2,961.37 (Nilai Marhun / Nilai barang) 

  Kelayakan 70% dari Nilai Marhun
  RM2,961.37 X 70% = RM2,072.96 (Pembiayaan layak)

 

  Pengiraan Kadar Keuntungan :

   0.70 sen setiap RM100 dari Nilai Marhun
  Nilai Marhun RM2,961.37 X 0.70 / 100 X 180 (Bil Hari)/365 x 12  = RM122.67 (6 bulan)     

  Jumlah penebusan balik untuk tempoh 10 bulan

  Pembiayaan + keuntungan  = RM2,072.96 + RM122.67 = RM2,195.63